TRIBOLOGIA - Finnish Journal of Tribology

TRIBOLOGIA - Finnish Journal of Tribology on lehti, jossa on artikkeleita englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi. Lehti ilmestyy painettuna neljännesvuosittain, mutta on vapaasti luettavissa lehden verkkosivuilla. 

Lehden toimituskunta:

Lehteä voi lukea lehden sivuilla. Myös käsikirjoitukset lähetetään sivujen kautta (online submission).

Muissa lehteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä päätoimittajaan, katso Yhteydenotto.

Lehden esite pdf-muodossa:

Flyer


Lehti on saanut avustusta tieteellisen julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta, Suomen tiedekustantajien liitto ry:ltä sekä Kopiostolta.